Visie

Het gebeurt maar zeer zelden dat er geen visie is. Het gebeurt echter heel vaak dat een visie niet expliciet is. Wanneer het niet voor iedereen duidelijk is waar u heen wilt, dan is het moeilijk voor uw reisgenoten om u te volgen. Wij maken visies expliciet, helder en geaccepteerd. De reis kan beginnen.

Doelen

Wij maken doelen herkenbaar voor u en voor uw organisatie. Iedereen weet wat we willen bereiken en welke bijdrage er van hen verwacht wordt. We voorkomen dat middelen tot doel verheven worden. Het gaat erom dat u op dvision-missione bestemming aankomt. Zo snel mogelijk, zo comfortabel mogelijk en met alle medereizigers.